Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová